راست-کلیک ماوس را تغییر دهید.

در این مطلب به شما آموزش خواهیم داد تا گزینه های Copy to و Move to را به راست-کلیک ماوس اضافه کنید.
می توانید Copy To و Move To را به کلیک راست خود اضافه کرده و در کارهایتان سرعت عمل ایجاد کنید تا در هنگام کلیک روی پوشه به راحتی بتوانید آن پوشه را کپی کرده یا جابه جا کنید:
مسیر زیر را ادامه دهید:
Run=>regedit=>HKEY- Classes- Root=>Directory=>Shellex

سپس روی ContextMenuHandlers کلیک راست کرده ، NEW  را انتخاب می کنید سپس Key را انتخاب و اسم آن را Copy to می گذارید.

پس از آن در قسمت Default دوبار کلیک کرده و در قسمت Value Data عبارت زیر را تایپ می کنید:
{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
طبق عمل گفته شده پوشه ی دیگری بسازید و نام آن را Move to گذاشته و در قسمت Value Data آن عبازت زیر را تایپ کنید:
{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}