تفاوت نسخه های مختلف ویندوز 7 چیست؟

ویندوز های مختلف دارای نسخه های مختلف به نام های Starter,Home Premium,Professional,Ultimate می باشد..در این مطلب تفاوت های ویندوز 7 در نسخه های گوناگون را به صورت تصویر آورده ایم تا با مطالعه آن بتواند برای استفاده از این ویندوز و این که چه نسخه ای مناسب کاربرد شما است تصمیم درستی اتخاذ کنید.


در این تصاویر تفاوت نسخه های مختلف به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته است: