چرا آیکون دانشمند 2 برروی ویندوز 8 نامعلوم است و اجرا نمیشود؟

در هنگام نصب مسیر نصب برنامه را از C:\Program Files به \:C تغییر دهید ، در هنگام نصب تک تک آموزشی ها نیز همین کار را انجام دهید