چگونه می توان حالت اجرا از روی DVD را به حالت اجرا از روی هارد تغییر داد؟

- Autorun برنامه را از روی DVD اجرا کنید.

- بر روی کلید "خیر" در پیغام ظاهر شده کلیک نمایید تا مجددا به مرحله نصب هدایت شوید.

- برنامه را مجددا نصب نصب کرده و گزینه نصب بر روی هارد را انتخاب نمائید.