آیا می توان مجموعه های آموزشی را با استفاده از دستگاه های پخش خانگی دید؟

           - خیر، مجموعه های آموزشی دریا سافت صرفاً با کامپیوتر و سیستم عامل ویندوز قابل استفاده می باشند.