آیا در تعداد دفعات نصب و اجرای این مجموعه آموزشی محدودیتی وجود دارد؟

- خیر، این مجموعه آموزشی را می توانید بصورت نامحدود بر روی کامپیوتر خود نصب و اجرا نمائید.

* بدیهی است که دفعات نصب نامحدود مختص کامپیوتر شما می باشد و نمی توانید آن را بر روی چندین کامپیوتر نصب نمائید.